Tư vấn - cung cấp phần mềm

Sử dụng dữ liệu kho hàng khác

Thứ sáu,13/07/2018
766 Lượt xem

Để xem và sử dụng dữ liệu của kho khác bạn sử dụng chức năng Chuyển kho làm việc. 

Ví dụ: bạn có 2 kho: kho A và kho B, bạn đang quản lý hàng hóa của kho A và muốn xem hàng hóa của kho B, thì bạn chọn kho B và bấm vào nút này. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả dữ liệu của kho B, lúc này bạn có thể thao tác trực tiếp hàng hoá trên kho này.
 

Các bạn làm theo hình minh họa để chuyển kho làm việc nhé 
 

Chú ý : 

- Sau khi chuyển kho bạn có thể thao tác bình thường với hàng hóa của kho đã chọn 

Bình luận facebook
Danh Mục Tin Tức