Tư vấn - cung cấp phần mềm

Cách xóa hàng hóa

Thứ sáu,13/07/2018
782 Lượt xem

Để thêm hàng hóa bạn phải thêm theo thứ tự : Thêm nhóm hàng hóa >> Hàng hóa >> Hàng hóa chi tiết, thì việc xóa hàng hóa bạn làm ngược lại, tức là phải xóa Hàng hóa chi tiết >> Hàng hóa >> Nhóm hàng hóa

- Muốn xóa nhóm cha phải xóa nhóm con, nếu muốn xóa nhóm con phải xóa hết hàng chi tiết nhóm con đó. 

 Theo hình minh họa mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa nhóm hàng hóa có tên là : Áo Dài Nam Lẻ.

Cách xóa :

Bước 1 : Xóa hết hàng hóa chi tiết có trong hàng hóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ gồm  Áo Dài Nam Lẻ Đỏ, Áo Dài Nam Lẻ Xanh, Áo Dài Nam Lẻ Trắng 

Bước 2 : Xóa hàng hóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ Đỏ, Áo Dài Nam Lẻ Xanh, Áo Dài Nam Lẻ Trắng 

Bước 3 : Xóa nhóm hàng hóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ


 

Mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước 

Bước 1 : Xóa hết hàng hóa chi tiết có trong hàng hóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ gồm  Áo Dài Nam Lẻ Đỏ, Áo Dài Nam Lẻ Xanh, Áo Dài Nam Lẻ Trắng.
 

Mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa hàng hóa chi tiết của hàng hóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ Đỏ, các bạn làm tương tự để xóa hàng hóa chi tiết của hàng hóa Áo Dài Nam Lẻ Xanh, Áo Dài Nam Lẻ Trắng  : Bạn làm theo thao tác sau : Kho hàng >> Kho hàng và thực hiện thao tác như hình minh họa
 


 


 


 

Chú ý :

- Nếu muốn xóa thì bấm vào Có và ngược lại 
 


 

Bước 2 : Xóa hàng hóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ Đỏ, Áo Dài Nam Lẻ Xanh, Áo Dài Nam Lẻ Trắng 

Mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa hàng hóa  có tên : Áo Dài Nam Lẻ Đỏ, các bạn làm tương tự để xóa  hàng hóa Áo Dài Nam Lẻ Xanh, Áo Dài Nam Lẻ Trắng

 Để xóa hàng xóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ Đỏ, bạn làm như sau : Kho hàng >> Hàng hóa và thực hiện thao tác như hình
 


 


 

Chú ý :

- Nếu muốn xóa thì bấm vào : Có và ngược lại


 

Chú ý :

- Nếu muốn xóa thì bấm vào : Có và ngược lại


 

Bước 3 Xóa nhóm hàng hóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ 

Sau khi đã xóa xong hàng hóa có tên : Áo Dài Nam Lẻ Đỏ, Áo Dài Nam Lẻ Xanh và Áo Dài Nam Lẻ Trắng, bạn tiến hành xóa nhóm Áo Dài Nam Lẻ theo hình minh họa dưới đây
 

Chú ý :

- Đối với các nhóm hàng hóa khác các bạn làm tương tự và luôn nhớ nguyên tắc xóa : Hàng hóa chi tiết >> Hàng hóa >> Nhóm hàng hóa

Bình luận facebook
Danh Mục Tin Tức