Tin Tức
 • Bàn giao và nghiệm thu

  Admin | Thứ sáu, 29/08/2014
  Sau khi chúng tôi đã hoàn thiện website theo các ý kiến đóng góp của khách hàng t...
 • Kiểm thử phần mềm

  Admin | Thứ sáu, 29/08/2014
  Đối với công tác kiểm thử, chúng tôi chia thành 3 giai đoạn chính : Kiểm thử từng đoạn mã lệnh,&nb...
 • Xây dựng và phát triển

  Admin | Thứ sáu, 29/08/2014
  Giai đoạn lập trình web bao gồm việc chuyển đổi giao diện sang dạng website hoạt động. Nhân viên lập trình sẽ...
 • Thiết kế giao diện

  Admin | Thứ sáu, 29/08/2014
  Giai đoạn thiết kế giao diện cho website là một quá trình sáng tạo nhằm chuyển đổi hình ảnh doa...
 • Phân tích yêu cầu

  Admin | Thứ sáu, 29/08/2014
   Sau khi thu thập thông tin yêu cầu từ phía khách hàng chúng tôi sẽ tập trung phân tíc...