Tư vấn - cung cấp phần mềm

Bước 1 : Nhập nhóm hàng hóa

Thứ sáu,13/07/2018
717 Lượt xem

 Phần mềm cho thuê trang phục biểu diễn quản lý chi tiết từng sản phẩm bạn nhập vào kho, quản lý về số lượng, màu sắc, mã vạch, giá bán, giá thuê, giá vốn, hình ảnh hiển thị sản phẩm.

Cách tổ chức và quản lý hàng hóa của phần mềm cho thuê trang phục biểu diễn như sau : Nhóm hàng hóa >> Hàng hóa >> Hàng hóa chi tiết . Việc chia nhỏ dữ liệu như vậy, giúp bạn quản lý hàng hóa một cách dễ dàng và tìm kiếm hàng hóa nhanh chóng

Để thêm nhóm hàng hóa, bạn làm như sau : Kho hàng >> Hàng hóa >>   >> Điền thông tin vào nhóm hàng hóa 
 

Hình minh họa trên có các nhóm hàng hóa như : nhóm Áo Dài ( là nhóm cha chứa tất cả các nhóm con như áo dài nam, áo dài nữ, áo dài nam đồng tiền, áo dài nam lẻ, áo dài nữ, áo dài nữ đồng phục, áo dài nữ lẻ ), nhóm Áo Dài Nam và nhóm Áo Dài Nữ ( là 2 nhóm con cùng cấp chứa nhóm con áo dài nam đồng tiền, áo dài nam lẻ, áo dài nữ đồng phụ và áo dài lẻ) và nhóm áo dài nam đồng tiền, áo dài nam lẻ, áo dài nữ đồng phục, áo dài nữ lẻ ( là 2 nhóm con cùng cấp chứa tất cả hàng hóa )

 Trường hợp 1 : Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nhóm Áo Dài ( hay gọi là nhóm cha chứa tất cả các nhóm con)

Bước 1 : Bạn làm như sau :  Kho hàng >> Hàng hóa >>   

Bước 2 : Sau khi thực hiện xong bước 3, hệ thống sẽ hiển thị bảng Thêm nhóm hàng hóa, bạn điền thông tin như hình minh họa dưới 

Chú ý :

- Để tạo nhóm cha ( nhóm chứa tất cả các nhóm con ) thì mục : Nhóm cấp cao bạn phải chọn là Nhóm cao cấp

- Nếu muốn thêm nhóm mới các bạn chọn : Lưu và thêm mới

 Trường hợp 2 : Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nhóm Áo Dài Nam. 

Bước 1 :  Bạn làm theo thao tác sau : Kho hàng >> Hàng hóa >>   

Bước 2 : Sau khi thực hiện xong bước 3, hệ thống sẽ hiển thị bảng Thêm nhóm hàng hóa, bạn điền thông tin như hình minh họa dưới 

Chú ý :

- Để tạo nhóm : Áo Dài Nam thì mục : Nhóm cấp cao bạn phải là nhóm Áo Dài. Nhóm Áo Dài Nữ làm tương tự chỉ thay đổi tên Nam thành Nữ

- Nếu muốn thêm nhóm mới các bạn chọn : Lưu và thêm mới

 Trường hợp 3 : Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nhóm Áo Dài Nam Đồng Tiền. 

Bước 1 :  Bạn làm theo thao tác sau : Kho hàng >> Hàng hóa >>   

Bước 2 : Sau khi thực hiện xong bước 3, hệ thống sẽ hiển thị bảng Thêm nhóm hàng hóa, bạn điền thông tin như hình minh họa dưới 

Chú ý :

- Để tạo nhóm : Áo Dài Nam Đồng Tiền thì mục : Nhóm cấp cao bạn phải là nhóm Áo Dài Nam. Nhóm Áo Dài Nam Lẻ , nhóm Áo Dài Nữ Đồng Phục hay nhóm Áo Dài Nữ lẻ làm tương tự chỉ việc thay đổi tên nhóm hàng hóa thành tên muốn đặt

- Nếu muốn thêm nhóm mới các bạn chọn : Lưu và thêm mới

  Nhóm hàng hóa là gì ?

Những sản phẩm có thuộc tính giống nhau được gộp vào nhóm hay nói cách khác nhóm hàng hóa là tên chứa những sản phẩm có cùng thuộc tính

 Tại sao phải chia dữ liệu thành : nhóm hàng hóa >> hàng hóa >> hàng hóa chi tiết

Việc chia nhỏ các nhóm để chứa dữ liệu giúp quý khách quản lý hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện cho việc tìm kiếm. Quý khách có thể hình dung việc chia nhỏ các nhóm hàng giống như việc phân chia khu ở  nhà, các khu vực do quý khách tự quy định sao cho hợp lý và mỗi khu vực sẽ chứa những sản phẩm liên quan. Ví dụ như khu vực phòng khách thì nên chứa bàn, ghế tiếp khách không nên chứa bếp ga hoặc nệm gây nên sự bất biện cho người dùng. Và nếu không phân khu thì đồ đạc thích để đâu đó thì để thì rất khó khăn cho việc quản lý và tìm kiếm sau này. Nhóm hàng hóa cũng tương tự như vậy, ví dụ : Quý khách tạo nhóm hàng là áo dài nam thì trong nhóm đó nên nhập toàn áo dài nam, không nên nhập áo dài nữ hoặc dạ hội. Nếu sau này tìm kiếm áo dài nam thì chỉ vào nhóm đó và tìm loại áo dài nam phù hợp

Bình luận facebook
Danh Mục Tin Tức