Cung cấp tên miền - hosting

Tên miền – những thông tin cần biết

Thứ năm,26/06/2014
1467 Lượt xem

Tên miền (hay còn gọi là tên miền internet, domain) nói một cách đơn giản chính là tên của website. Bài viết này giới thiệu những thông tin cần thiết về việc đăng ký và sử dụng tên miền tại Việt Nam
 

Tên miền là gì ? Sự khác biệt và mối liên hệ giữa tên miền & tên thương mại/thương hiệu 

Tên miền (hay còn gọi là tên miền internet) - theo qui định tại Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ( Bộ thông tin truyền thông), là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.

Trong khi đó, tên thương mại là tên của doanh nghiệp. Còn thương hiệu ( hay còn có thể gọi là nhãn hiệu) - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO là “dấu hiệu đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức”.

Như vậy, có thể thấy tên miền và tên thương mại/thương hiệu là hai khái niệm độc lập với nhau về mặt pháp lý. 

Những nhóm tên miền phổ biến tại Việt Nam dành cho cá nhân

Tại Việt Nam, cá nhân được đăng ký tên miền với những đuôi sau: .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số trường hợp đặc biệt - theo tên địa danh nơi người đó sống và làm việc.

Thủ tục đăng ký tên miền 

Khi đăng ký tên miền, bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

1. Truy nhập Website của các Nhà đăng ký tên miền ”.vn” hoặc Website của VNNIC để kiểm tra tên miền mà bạn dự định đăng ký đã có ai đăng ký chưa để tránh bị trùng.

2. Lựa chọn một Nhà đăng ký tên miền ”.vn” trong hệ thống các Nhà đăng ký tên miền ”.vn” của VNNIC và liên hệ với Nhà đăng ký tên miền “.vn” đó để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục đăng ký.

3. Hồ sơ đăng ký tên miền:

Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại Website của Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Theo qui định trong mẫu đơn bắt buộc phải có các thông tin sau:

a. Đối với tổ chức

• Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.

• Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.

• Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

b. Đối với cá nhân

• Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.

• Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền

Phí đăng ký tên miền

Theo Thông tư số 189/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài Chính ( đến nay 10/2012 vẫn đang áp dụng) thì:

- Lệ phí cấp đăng ký sử dụng tên miền “.vn”: Thu một lần ngay khi đăng ký

• Tên miền cấp 2 có 1 hoặc 2 ký tự và các tên miền cấp 2 khác: 350.000 đồng

• Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung

- Tên miền dưới: com.vn ; net.vn ; biz.vn : 350.000 đồng

- Tên miền dưới: edu.vn ; gov.vn ; org.vn ; ac.vn ; info.vn ; pro.vn ; health.vn ; int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn) : 200.000 đồng

- Tên miền dưới: name.vn: 30.000 đồng

- Tên miền tiếng Việt : 0 đồng

Qui định về đặt/chọn tên miền 

Tên miền như thế nào là do bạn tự chọn và quyết định. Tuy nhiên, tên miền chính là cái tên của bạn, nên nếu chọn tên hay có ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn.

- Tên viết tắt của tổ chức, công ty.

- Tên thương hiệu của bạn.

- Tên sản phẩm của bạn.

Tên miền đăng ký có tối đa 63 ký tự ở mỗi cấp, sử dụng các ký tự từ A đến Z, a đến z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang "-". Không sử dụng ký tự "-" ở đầu hoặc cuối tên miền.

Theo thông lệ chung quốc tế, việc đăng ký sử dụng tên miền được thực hiện theo nguyên tắc "Bình đẳng, không phân biệt đối xử" và "Đăng ký trước được quyền sử dụng trước". Do vậy nếu đăng ký sau, trước hết bạn nên đăng ký một tên khác tương tự mà vẫn bảo toàn được yêu cầu của mình bằng cách thêm chữ gợi nhớ, thêm dấu gạch ngang (-) hoặc đăng ký dưới tên một nhóm khác vì không gian tên miền còn có nhiều lựa chọn để tránh xung đột trên mạng.

Ví dụ : thanglong.com.vn có thể thêm là thang-long.com.vn hoặc thanglong.biz.vn hay cty-thanglong.com.vn v.v...

Lưu ý là trong tên miền dự định lựa chọn và đăng ký, không được sử dụng hay có hàm ý đề cập hoặc liên quan đến những nội dung sau đây:

- Đi ngược lại với hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

- Xâm hại đến an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

- Xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.

- Xúi giục bạo loạn, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.

- Vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

- Gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.

- Tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.

- Xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

- Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

Cũng cần biết là tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này. 

Qui định về tên miền của trường học 

Theo hướng dẫn của Bộ GDÐT, cấu trúc tên miền của các trường phổ thông như sau: loại trường - tên trường - địa danh.edu.vn

Trong đó:

1. loại trường: là phần nằm trong tên chính thức của trường, dùng để chỉ cấp học, bậc học, phương thức đào tạo, hình thức sở hữu ... Do phần này có tính phổ biến rộng, các cụm từ chỉ cấp học, phương thức tổ chức học, loại hình sở hữu ngoài công lập ... nên viết tắt cho ngắn gọn như sau :

- Trường tiểu học (lớp 1 đến lớp 5): th

- Trường phổ thông cơ sở (lớp 1 đến lớp 9): ptcs

- Trường trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9): thcs

- Trường phổ thông trung học (lớp 6 đến lớp 12): ptth

- Trường trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12): thpt

- Trường dân tộc nội trú : dtnt

- Bán công: bc

- Dân lập : dl

- Tư thục : tt

- ... (viết tắt cho các loại trường khác khi có nhu cầu)

2. tên trường: là tên riêng của trường, nên được viết đầy đủ. Ðối với tên trường quá dài có thể viết tắt một phần nhưng cần ở dạng dễ nhận biết.

Ví dụ : Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có thể viết: thpt-ntminhkhai

3. địa danh: có hai trường hợp sau:

3.1 Ðối với các trường PTTH và THPT : địa danh = tên tỉnh, thành phố

Tên tỉnh, thành phành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

3.2 Ðối với các trường tiểu học, PTCS và THCS: địa danh = tên quận, huyện -tên tỉnh, thành phố

Tên quận, huyện có thể viết tắt khi quá dài, nhưng cần ở dạng dễ nhận biết. Việc này nên tham khảo ý kiến của các Sở GD&ÐT.

Cấu trúc tên miền như trên có thể sẽ dài nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện cho người sử dụng khi tìm kiếm địa chỉ của các trường phổ thông trên Internet. Ví dụ cho một số trường trung học phổ thông cụ thể:

Tên trường                                                                                                    Tên miền dự kiến

Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội                                                thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn

Trường THPT Bán công Tân Châu, Tây Ninh                                    thptbc-tanchau-tayninh.edu.vn

Phí duy trì tên miền và việc thay đổi thông tin

Hàng năm, bạn phải nộp phí duy trì tên miền tại Nhà đăng ký tên miền ”.vn” đang quản lý tên miền của mình. Nếu bạn không nộp phí, xem như bạn đã tự mình từ bỏ quyền sở hữu đối với tên miền đó.

Theo quy định tại Nghị định số 97/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện thông qua các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Toàn bộ các tác nghiệp liên quan đến tên miền như đăng ký mới, thay đổi thông tin, thu nộp phí duy trì hàng năm được thực hiện tại các Nhà đăng ký tên miền ”.vn”. 

Vì vậy, bạn phải nộp phí duy trì tên miền và thay đổi thông tin của tên miền tại Nhà đăng ký tên miền ”.vn” đang quản lý tên miền của mình. Danh sách và thông tin liên hệ của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” được cung cấp tại địa chỉ: http://vnnic.vn/nhadangky.

Phí duy trì tên miền như sau: 

Thu theo năm hoặc có thể nộp một lần cho nhiều năm

• Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 40.000.000 đồng/năm

• Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 10.000.000 đồng/năm

• Tên miền cấp 2 khác: 480.000 đồng/năm

• Tên miền cấp 3 dưới tên cấp 2 dùng chung

- Tên miền dưới: com.vn ; net.vn ; biz.vn: 350.000 đồng/năm

- Tên miền dưới: edu.vn ; gov.vn ; org.vn ; ac.vn ; info.vn ; pro.vn ; health.vn ; int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh: ví dụ: hanoi.vn) : 200.000 đồng/năm

- Tên miền dưới: name.vn 30.000 đồng/năm

• Tên miền tiếng Việt : 0 đồng/năm

Giải quyết tranh chấp liên quan đến tên miền .VN 

Theo qui định tại Luật Công nghệ Thông tin ban hành năm 2006 và Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì khi có những tranh chấp liên quan đến việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, thì sẽ được giải quyết theo các phương thức như sau:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải. Tức là các bên tự thỏa thuận với nhau.

2. Thông qua Trọng tài. Tức là đưa vụ việc ra nhờ các Trung tâm trọng tài thương mại giải quyết. 

3. Khởi kiện tại Tòa án. Tức là bên bị xâm hại nộp đơn khởi kiện ra Tòa án. Vụ việc sẽ trở thành một vụ án dân sự. Thời gian, thủ tục giải quyết thực hiện theo qui định tại Bộ luật tố tụng dân sự.

Cần lưu ý là theo quy định, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) không có thẩm quyền giải quyết các trường hợp phát sinh tranh chấp tên miền.

Nguồn : Sưu Tầm

Bình luận facebook
Danh Mục Tin Tức