Quy trình thiết kế web tại Styles
 • 29 Th 08
  Đoàn Công Quý

  Bàn giao và nghiệm thu

  Sau khi chúng tôi đã hoàn thiện website theo các ý kiến đóng góp của khách hàng thì chúng tôi sẽ triển khai công việc bàn giao, đào tạo, chuyển tài liệu hướng dẫn sử dụng cho quý khách.  
 • 29 Th 08
  Admin

  Kiểm thử phần mềm

  Đối với công tác kiểm thử, chúng tôi chia thành 3 giai đoạn chính : Kiểm thử từng đoạn mã lệnh,  Kiểm thử theo bản yêu cầu của khách hàng, Nhập dữ liệu mẫu để kiểm thử trên cơ sở cho web site  
 • 29 Th 08
  Admin

  Xây dựng và phát triển

  Giai đoạn lập trình web bao gồm việc chuyển đổi giao diện sang dạng website hoạt động. Nhân viên lập trình sẽ làm việc trực tiếp với nhân viên thiết kế giao diện để bảo đảm website thực sự sẽ phản ánh chính xác giao diện cuối cùng  
 • 29 Th 08
  Admin

  Thiết kế giao diện

  Giai đoạn thiết kế giao diện cho website là một quá trình sáng tạo nhằm chuyển đổi hình ảnh doanh nghiệp của bạn thành một website chất lượng, giúp quảng bá doanh nghiệp của bạn thông qua website theo cách chuyên nghiệp nhất.  
 • 29 Th 08
  Admin

  Phân tích yêu cầu

   Sau khi thu thập thông tin yêu cầu từ phía khách hàng chúng tôi sẽ tập trung phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích hệ thống website, tổ chức nhân sự thực hiện nhằm đảo bảo dự án được hoàn thành đúng thời gian thống nhất với khách hàng.  
 • 29 Th 08
  Admin

  Thu thập yêu cầu

     Bước đầu tiên trong việc thiết kế một trang web thành công là thu thập thông tin. Nhân viên tư vấn sẽ lấy các thông tin như sau tên đại diện, số điện thoại, email  
Loading ...
<< <
1
> >>
Page 1 of 1