Quy trình thiết kế web tại Styles

Xây dựng và phát triển

Thứ sáu,29/08/2014
1662 Lượt xem

Giai đoạn lập trình web bao gồm việc chuyển đổi giao diện sang dạng website hoạt động. Nhân viên lập trình sẽ làm việc trực tiếp với nhân viên thiết kế giao diện để bảo đảm website thực sự sẽ phản ánh chính xác giao diện cuối cùng
 

Giai đoạn lập trình web bao gồm việc chuyển đổi giao diện sang dạng website hoạt động. Nhân viên lập trình sẽ làm việc trực tiếp với nhân viên thiết kế giao diện để bảo đảm website thực sự sẽ phản ánh chính xác giao diện cuối cùng. Một khi khung sườn cơ bản của trang web được thiết lập, bộ phận lập trình sẽ bắt đầu hợp nhất bộ “Quản trị nội dung website CMS” với những chức năng được lựa chọn cho trang web. Song song với giai đoạn lập trình web, chúng tôi sẽ đăng ký tên miền và cấu hình các tài khoản email của bạn.

Trong giai đoạn này khách hàng sẽ kiểm tra đánh giá, đưa ý kiến về demo cũng như cung cấp một số dữ liệu như giới thiệu, hình ảnh, sản phẩm v.v.... để đưa lên web. Chúng tôi sẽ lập trình chức năng hoàn chỉnh giao diện hai bên đã thống nhất và upload bản memo để khách hàng kiểm tra

Thời gian này, bạn có thể đề nghị bất cứ thay đổi bổ sung hay chỉnh sửa bạn muốn làm. Về mặt kỹ thuật, một trang web thành công đòi hỏi sự hiểu biết về HTML / mã CSS và tuân thủ các tiêu chuẩn web hiện tại, tối đa hóa chức năng, cũng như khả năng tiếp cận với khán giả 

Bình luận facebook