Quy trình thiết kế web tại Styles

Phân tích yêu cầu

Thứ sáu,29/08/2014
2243 Lượt xem

 Sau khi thu thập thông tin yêu cầu từ phía khách hàng chúng tôi sẽ tập trung phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích hệ thống website, tổ chức nhân sự thực hiện nhằm đảo bảo dự án được hoàn thành đúng thời gian thống nhất với khách hàng.
 

Sau khi thu thập thông tin yêu cầu từ phía khách hàng chúng tôi sẽ tập trung phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích hệ thống website, tổ chức nhân sự thực hiện nhằm đảo bảo dự án được hoàn thành đúng thời gian thống nhất với khách hàng.

                    

Trong giai đoạn lập kế hoạch, chúng tôi sẽ giúp bạn quyết định những công nghệ cần được thực hiện. Các yếu tố như hình thức tương tác, thương mại điện tử, đèn flash và đưa ra giải pháp giải quyết từng yêu cầu, bài toán đặt ra.

Giải pháp có thể đã có sẵn có trong chương trình, chỉ cần lựa chọn và thiết lập các tham số tùy chọn, lựa chọn các trường thông tin phù hợp, phương án mã hóa tốt và quy trình xử lý đúng là đáp ứng được yêu cầu đặt ra của khách hàng.

Trong trường hợp chương trình sẵn có chưa thể giải quyết được yêu cầu đặt ra thì trong phân tích sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa sản phẩm và yêu cầu thực tế, đồng thời đề xuất giải pháp chỉnh sửa chương trình để giải quyết yêu cầu.

Phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp sẽ được thực hiện với sự tham gia thảo luận và đồng ý của khách hàng.

Bình luận facebook